Menu Zavrieť

Brojlerové kurčatá

Brojlerové kurčatá predávame ako 1 dňové po celý rok v týždňových intervaloch. Objednať je dobré v predstihu, cca. 2-3 týždne pred plánovaným odberom.

Sú to biele rýchlorastúce kurčatá mäsového typu. Ich odchov trvá cca. 6 – 8 týždňov. Potrebujete pre nich vyvinuté krmivo BR1-2-3. Na každé kurča je potrebné 4-5 kg kŕmnej zmesi aby dosiahli jatočnú váhu.

Odchov brojlerových  kurčiat:

 –  kurčatá prvý týždeň potrebujú  32C,  cca. 10 cm od zemi, nie pod lampou

 – vhodná podstielka na prvé 3 dni je vlnitý kartón, nie piliny. Po 3 dňoch môžete už používať piliny alebo slamu.

– teplotu znižujete každý týždeň cca. o 2C stupne, podľa potreby. Treba sledovať ako sa chovajú, či sú na kope pod lampou /je im zima/ alebo sa tlačia k stene/je príliš teplo/.

– Prvé 3 týždne je vhodné kŕmiť krmivo BR1 /na každé kurča 1kg/

– ďalšie cca. 2 týždne BR2 /na každé kurča 2kg/  

– ako finálne krmivo používate BR3 / 1kg na každé kurča/

Z tohto množstva budete mať cca. 2kg kurča živej váhy. Na dosiahnutie väčších kurčiat predlžte  kŕmenie krmiva BR2 alebo BR3.

– Napájačky používame vhodne pre danú veľkosť kurčiat, aby sa do vody nedostali.  Každý deň meníme čerstvú vodu.